Digitaal Zorgdossier

In 2008 is het digitaal zorgdossier (DZD) in gebruik genomen. Hiermee is het gehele ambulancezorgproces binnen de RAVU gedigitaliseerd. Vanaf de intake op de meldkamer ambulancezorg tot aan de facturatie en de evaluatie van hulpverleningen. Met een mobiele PC-tablet, waarmee alle ambulances zijn uitgerust, wordt alle informatie tijdens een ambulancerit geregistreerd. Ook kunnen ziekenhuizen nu een digitale vooraankondiging krijgen.
Met deze technologie wil de RAVU de kwaliteit van de hulpverlening en zorgoverdracht verbeteren. Wanneer straks het landelijk elektronisch patiëntendossier functioneert kan de medische historie en bijvoorbeeld het medicijngebruik automatisch worden gekoppeld.
 
  dzd_190_