Kwaliteitszorg

Binnen het kader van de kwaliteitswet zorginstellingen heeft de RAVU haar eigen kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem dat consequent is opgebouwd volgens het INK-managementmodel. Jaarlijks wordt een meerjaren beleidsplan opgesteld en uitgevoerd onder continue monitoring. De planning en control cyclus sluit hier naadloos op aan. De RAVU past de PDCA verbetercyclus toe in alle geledingen van de organisatie.

 

Veel aandacht wordt besteed aan de uitkomsten van klantervaringsonderzoeken (Consumer Quality Index). Deze hebben betrekking op de meldkamer ambulancezorg en de ambulancehulpverlening. Tevens worden regelmatig  tevredenheidsonderzoeken verricht onder medewerkers  en ketenpartners.

 

De resultaten uit deze onderzoeken wordt gezien als belangrijke input om verbeteringen door te voeren.

  spiegel klein