Aanrijtijden nog beter

Ambulances van de RAVU zijn in 96% van de spoedgevallen op tijd.

voorkant_ambu

De prestaties van de RAVU zijn in 2009 verder verbeterd. Kwamen de ambulances in 2008 in 94% van de spoedgevallen op tijd, in 2009 is dit gestegen naar 96%. Het landelijk percentage ligt op 92%. De stijging is opmerkelijk omdat het aantal hulpverleningen in Utrecht gestegen is van 75.000 in 2008 naar 78.000 in 2009.

De verbeterde pretaties zijn het gevolg vande nieuwe systematiek van spreiding van ambulance eenheden over de provincie door de Meldkamer Ambulancezorg van de RAVU. Naast 11 standplaatsen gebruikt de RAVU nu ook 8 steunpunten van waaruit de ambulances kunnen vertrekken. Ook worden verschillende ambulancetypes ingezet. Hiermee wordt beter ingespeeld op het bieden van de juiste kwaliteit van zorg, rekening houdend met de mate van urgentie.

Ondanks een toename van factoren die de aanrijtijden negatief kunnen beïnvloeden, zoals files, wegopbrekingen en snelheidsbeperkende maatregelen, verwacht de RAVU in 2010 deze prestatie te kunnen evenaren.