RAVU werkt mee aan het voorkomen van verkeersongevallen

Jaarlijks gebeuren er veel verkeersongevallen in de gemeente Utrecht, waarbij ruim 500 inwoners in het ziekenhuis worden opgenomen. Vanaf 2019 participeren wij in een registratie voor het voorkomen van verkeersongevallen. Zo dragen wij ons steentje bij aan de verkeersveiligheid in de provincie Utrecht.

Samen met de provincie en gemeente Utrecht, ziekenhuizen in de regio en VeiligheidNL worden gegevens verzameld over verkeersongevallen. Met behulp van deze gegevens kan een deel van de verkeersongevallen in de toekomst voorkomen worden. Door bijvoorbeeld een weg aan te passen of een campagne te starten over de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

De RAVU levert gegevens aan de preventieregistratie van VeiligheidNL.
Dat is informatie over hoe, waar en wanneer een patiënt gewond is geraakt door een verkeersongeval en door ambulance medewerkers van de RAVU is geholpen. Het gaat hierbij niet om informatie over de patiënt, maar om informatie over de omstandigheden. Wij verstrekken dus ook geen persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer. Alleen de gegevens over het incident worden verzameld en ingevoerd in het registratiesysteem van VeiligheidNL.

VeiligheidNL is een maatschappelijke organisatie die al jarenlang veilig gedrag stimuleert, met als doel zo veel mogelijk ernstige verwondingen te voorkomen. VeiligheidNL brengt gegevens over ongevallen en letsel in kaart, publiceert erover en doet onderzoek naar preventie en het effect van maatregelen. VeiligheidNL werkt hierbij samen met de overheid, bedrijven, zorgverleners en experts.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?
Als landelijk expertisecentrum analyseert VeiligheidNL alle gegevens en verwerkt deze tot volledig geanonimiseerde overzichten. Met deze gegevens kunnen de gemeente en provincie maatregelen nemen om verkeersongevallen te voorkomen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
De RAVU besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten. De preventieregistratie en de samenwerking met VeiligheidNL voldoen aan de relevante juridische eisen en privacywetgeving.

Patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de bepalingen van de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de regels van het medisch beroepsgeheim. De RAVU verstrekt geen persoons identificerende kenmerken aan VeiligheidNL, zoals naam, adres, geboortedatum of Burgerservicenummer. Zo kan VeiligheidNL niet achterhalen wie gewond is geraakt bij verkeersongeval. De RAVU medewerkers van de meldkamer die de gegevens verwerken kunnen dit - mocht dat noodzakelijk zijn - wel nagaan. De precieze afspraken over de geregistreerde gegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de ambulancedienst en VeiligheidNL. Dit protocol kunt u inzien op www.veiligheid.nl/verkeer-utrecht.

Bent u door de RAVU behandeld of vervoerd als gevolg van een verkeersongeval? En hebt u er bezwaar tegen dat de gegevens van het ongeval worden doorgegeven aan VeiligheidNL? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt dat op de volgende manieren doen:

  • Tijdens de behandeling door het ambulancepersoneel bij het ambulancepersoneel.
  • Na behandeling door de RAVU, door een e-mail te sturen aan: onderzoek@ravu.nl met daarin de volgende gegevens: Naam; Geboortedatum en de datum behandeling door de RAVU. 

Uw gegevens worden dan niet gebruikt en verwijderd uit het registratiesysteem van VeiligheidNL.

Meer weten over de samenwerking met VeiligheidNL?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Radstok, Research coördinator.
E. a.radstok@ravu.nl of telefonisch via 030-8501200.