Patiëntenoverdracht tussen huisartsen en ambulancezorg verbeterd

 Met behulp van Zorgmail is het sinds kort mogelijk om eenvoudig - digitaal - patientinformatie te delen met de huisarts of HAP. De RAVU streeft naar een optimale kwaliteit van de spoedzorg en dit is weer een volgende stap in het optimaliseren van patiëntenzorg en de samenwerking tussen huisartsen en de RAVU.

zorgmail

 

De RAVU streeft naar een optimale samenwerking met de (directe) ketenpartners om de kwaliteit van spoedzorg te optimaliseren. De samenwerking tussen RAVU en huisartsen in de regio gaat vele jaren terug. De continue veranderende zorg én samenleving zijn aanleiding om op zowel zorginhoudelijke als organisatorisch de samenwerking te intensiveren. Gezamenlijke zorgverlening, waarbij huisarts en het ambulanceteam beide betrokken zijn bij een patiënt komt steeds vaker voor. Dit is onder andere gevolg van de toenemende vergrijzing en ouderen die langer thuis blijven wonen.

 De roep om efficiëntere zorg is luid en de RAVU voelt zich verantwoordelijk om hieraan een bijdrage te leveren. Inmiddels is het Zorgmailsysteem in gebruiik genomen, waarmee de huisarts van een patiënt door de ambulanceverpleegkundige geïnformeerd wordt over de zorgverlening van de RAVU.