Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om een zorgmelding te doen bij Stichting Veilig Thuis.

Redenen voor een melding

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding, maar het gaat altijd om onveilige situaties in de directe leefomgeving, die het welzijn en de gezondheid van een kind, volwassene of een oudere kunnen bedreigen. Het kan gaan om een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex) partners. Ook heeft de ambulancedienst de plicht om te kijken of er minderjarige kinderen betrokken zijn en de zogenaamde de kindcheck uit te voeren. De ambulancehulpverlener maakt dan een inschatting of er mogelijk sprake is van een onveilige situatie voor het kind ten gevolge van omstandigheden bij de ouder(s), bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld, ernstige psychische klachten, zelfmoordpoging of misbruik van alcohol en/of drugs.

Wat doet Stichting Veilig Thuis ?

Veilig Thuis is het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en geeft advies of biedt de helpende hand als er zorgen zijn. Omdat ambulancehulpverleners meestal eenmalige contacten hebben met de patiënt, kunnen zij onvoldoende beoordelen of de zorgen terecht zijn en werkt onze organisatie nauw samen met Veilig Thuis. Veilig Thuis gaat met u in gesprek en onderzoekt of de zorgen terecht zijn. Indien nodig schakelen zij instanties in die de juiste hulp kunnen bieden.

Hoe verloopt een zorgmelding?

Als een ambulancemedewerker zich zorgen maakt over een situatie, bespreekt hij dit bij voorkeur met de betrokkenen gedurende de hulpverlening. Als dit niet mogelijk is, zal de contactpersoon huiselijk geweld en kindermishandeling van onze ambulancedienst u hierover informeren. In geval van een zorgmelding neemt een medewerker van Veilig Thuis contact met u op om de zorgen te bespreken en beoordelen of en welke hulp noodzakelijk is.

Heeft u vragen over onze zorgmelding dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon huiselijk geweld en kindermishandeling van de RAVU via, aandachtsfunctionaris@ravu.nl. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zijn er ernstige zorgen of is er sprake van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis. Zij zijn 24/7 bereikbaar.

 
logo veilig thuis officieel  Keurmerk Meldcode
 


 

.