OPIS eindsymposium

 
Een goede informatievoorziening in de acute zorgketen is essentieel en onmisbaar. Voor de acute patiënt betekent goede communicatie een verhoging van de levenskans en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Hoe is het met de huidige communicatie gesteld? Waar liggen knelpunten en kansen die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de informatievoorziening en daarmee aan de patiëntveiligheid binnen de acute zorgketen?

Dit actuele thema kwam aan bod tijdens het symposium ‘Communicatie in de acute zorgketen: patiëntveilig of niet?’ dat plaatsvond op 1 februari jl. en georganiseerd werd door de RAVU. Meer dan 80 personen afkomstig uit alle relevante werkgebieden van de acute zorgsector, waren op het symposium aanwezig.

sprekers_opissymp_web

Hieronder kunt u de presentaties van de sprekers downloaden.
 
 
Presentaties

Introductie & presentatie resultaten OPIS
Dr. R. Lichtveld - medisch manager RAVU
Dr. W. Bruins - onderzoekscoordintaor RAVU

Afschaffen die overdracht! Of kan het anders
S. Prak - co-assistent

Kwaliteit van de overdarcht van gybaecologiepatiënten
Dr. N.W.E Schuitemaker, gynaecoloog Diakonessenhuis Utrecht

Meldkamer Ambulancezorg, spin in 't web
F. Hessels - meldkamercentralist

ICT, de zwakste schakel?
Drs. G. Koelewijn, projectmanager Nictiz


 
 

logo_opis_blauwgeel

 

gkoelewijn_opissymp_web