Symposium 'Communicatie in de acute zorgketen: patiëntveilig of niet? '

Een goede informatievoorziening in de acute zorgketen is essentieel en onmisbaar. Voor de acute patiënt betekent goede communicatie een verhoging van de levenskans en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Hoe is het met de huidige communicatie gesteld? Waar liggen knelpunten en kansen die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de informatievoorziening en daarmee aan de patiëntveiligheid binnen de acute zorgketen?

Dit actuele thema kwam aan bod tijdens het symposium ‘Communicatie in de acute zorgketen: patiëntveilig of niet?’ dat plaatsvond op 1 februari jl. en georganiseerd werd door de RAVU. Meer dan 80 personen afkomstig uit alle relevante werkgebieden van de acute zorgsector, waren op het symposium aanwezig.

Klik hier voor een verslag en de presentaties.

 

 

 

 

 

 


voorz.ravu-uitnodiging_symposium_2013_custom_2

 

ravu-logos_symposium_2013