Ambulancezorg Utrecht krijgt hoge kwaliteitsonderscheiding

In april 2012 is de kwaliteit van de RAVU-organisatie, verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de provincie Utrecht, doorgelicht door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK).  De RAVU scoorde op alle facetten bijzonder goed. Op basis van deze beoordeling heeft het INK  aan de RAVU de hoogst mogelijke onderscheiding toegekend.

Lees hier de beoordeling van de jury.

Het INK stimuleert excellerende organisaties door ze te beoordelen op samenhangende bedrijfsvoering, gericht op resultaten en voortdurende verbetering en vernieuwing.

De RAVU hanteert het INK kwaliteitsmodel sinds het jaar 2000. Op 10 en 11 april jl. is de integrale kwaliteit van de RAVU uitgebreid beoordeeld. Het gehele ambulancezorgproces, vanaf de meldkamer ambulancezorg, de hulpverlening ter plaatse tot en met overdracht in het ziekenhuis is hierbij onder de loep genomen.

Ook het personeelsbeleid, de opleidingen, de voertuigen, materialen, ICT en diverse ondersteunende afdelingen werden in dit onderzoek betrokken.

Extra aandacht was er voor de samenwerking van de RAVU in de acute zorgketen met  ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, verloskundigen alsook ook in de veiligheidsketen met politie en brandweer.

De RAVU is de eerste ambulanceorganisatie aan wie deze hoge onderscheiding is toegekend. Op dinsdag 26 juni vond de officiële uitreiking plaats door de heer Bouw, voormalig president-directeur KLM.