OPIS minisymposium

Het symposium bood een unieke mogelijkheid om ervaringen van meldkamer, ambulancezorg en ziekenhuizen op het gebied van communicatie uit te wisselen. Een vijftal sprekers vertelde op gevarieerde wijze en vanuit zijn eigen professie over het nut en de noodzaak van communicatie rondom een spoedpatiënt. Daarnaast werd er ook ingegaan op de problemen die rond communicatie worden ervaren en welk effect dit heeft op beslissingen en uiteindelijk op de continuïteit van zorg voor de spoedpatiënt.

Het was een inspirerende avond waarbij de relevantie van het OPIS project opnieuw werd aangetoond.

Hieronder kunt u de presentaties van de sprekers downloaden.

Presentaties

Eerste schakel in hulpverlening
Presentatie Meldkamer Ambulancezorg
Dhr. GJ Lieftinck

Kansen en knelpunten in de overdracht van de acute patient
Presentatie Adviesbureau Berenschot
Ir. W. te Meerman MSc

Hoe goed zijn de afspraken voor de opvang van patienten met bloedverlies post partum
Presentatie Gynaecologie/Verloskunde Diakonessenhuis Utrecht
Dr. N.W.E Schuitemaker, MD

Teamactivaties op basis van vooraankondiging
Presentatie Traumatologie UMCU"
Drs. K.W.W. Lansink, MD

Casusbespreking "Het ideaal"
Presentatie Ambulanceverpleegkundige RAVU
Dhr. R. Tinkhof


logo_opis_blauwgeel

 

opis_symp