RAVU sponsor van de DOM-Eiffel Estafetteloop

 
 
 
 
De sponsor-estafetteloop van Utrecht naar Parijs wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in samenwerking met de vakgroep cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).
De start vindt plaats op donderdag 25 augustus om 12.00 onder de Domtoren in Utrecht en eindigt 48 uur later op zaterdagmiddag 27 augustus onder de Eiffeltoren in Parijs. 

Reanimaties
Jaarlijks worden duizenden Nederlanders buiten het ziekenhuis gereanimeerd: thuis, op straat, op het sportveld; overal kan het noodlot toeslaan. Dit gebeurt niet alleen bij patiënten die reeds bekend zijn met een hartziekte. Ook mensen die dachten altijd gezond te zijn, kunnen plots slachtoffer worden van een hartstilstand.

Op zo’n moment is er vaak bij omstanders sprake van paniek. Juist dan is direct daadkrachtig handelen van levensbelang. Uiteindelijk overleeft maximaal 1 op de 4 mensen deze medische noodsituatie en dan meestal met lichamelijke restverschijnselen. Toch kunnen mensen herstellen als snel professionele hulp wordt ingeschakeld. Dit in combinatie met een adequate reanimatie, zowel door omstanders als hulpverleners.

Onderzoek om overlevingskans te vergroten
Samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is de RAVU een onderzoeksproject gestart om een beter zicht te krijgen op de resultaten van reanimaties buiten het ziekenhuis. In de hectiek van een reanimatie gaat soms belangrijke informatie verloren. Dit komt vooral doordat in korte tijd de medische zorg een aantal keer wordt overgedragen: van ambulancepersoneel naar de spoedeisende hulp en vervolgens naar andere afdelingen in het ziekenhuis. Om deze kostbare informatie te behouden, worden de medische gegevens van de ambulancedienst gekoppeld aan die van het ziekenhuis door middel van een nieuw digitaal registratiesysteem. Deze manier van werken is ook bedoeld om eventuele medische fouten te voorkomen. Daarnaast wordt verder onderzocht wat de belangrijkste factoren zijn die de overlevingskans na een reanimatie bepalen. Dit alles om de overleving na een plotse hartstilstand te verbeteren.

De NVVC organiseerde de afgelopen jaren drie succesvolle sponsorfietstochten van cardiologen naar het congres van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC-challenge van 2011 is om hardlopend naar het congres te gaan: binnen 48 uur van de Domtoren in Utrecht naar de Eiffeltoren in Parijs. De loop richt zich op het genereren van aandacht en sponsorgelden voor dit onderzoek om de overlevingskans na een plotse hartstilstand te vergroten.