RAVU Patiëntveilig!

In juni 2011 is de RAVU, als eerste zorginstelling in Nederland, officieel gecertificeerd voor Cliënt-/patiëntveiligheid.

De certificering bevestigt dat de RAVU, als onderdeel van de acute zorgketen, verantwoorde en veilige ambulance-zorg levert.

logo_pv_web
Het certificaat is uitgereikt door de certificerings-instanties HKZ en de Kiwa.

Zowel HKZ als de Kiwa gaven aan onder de indruk te zijn van de innovatieve en vooruitstrevende manier waarop de RAVU invulling geeft aan de kwaliteit van haar (ambulance)zorgverlening. De RAVU loopt hierbij voorop en is de eerste zorginstelling in Nederland die het certificaat client- en patientveiligheid heeft behaald.

pv_website

Nieuwe norm
Jaarlijks overlijden nog teveel mensen aan vermijdbare medische fouten. Om dit te voorkomen heeft het ministerie van VWS besloten dat de veiligheid van patiënten binnen de zorg hoge prioriteit moet krijgen. De overheid verwacht daarom van zorginstellingen dat zij in 2012 cliënt- en patiëntveiligheid hebben ingebed in de bedrijfsvoering en dat zij het werken aan veiligheid kunnen aantonen. Kwaliteitsinstituut HKZ heeft hiervoor de nieuwe kwaliteitsnorm Cliënt- / patiëntveiligheid ontwikkeld.

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
In navolging van de introductie van een VMS voor ziekenhuizen heeft de RAVU een VMS voor de eigen organisatie vormgegeven. Hierin zijn een tiental speerpunten gedefinieerd waaronder overdrachtsmomenten, hygiëne, pijnbestrijding en medicatie.

Met behulp van het VMS worden continue risico’s gesignaleerd, verbeteringen doorgevoerd en beleid vastgelegd, geevalueerd en aangepast. Dit zorgt voor een verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.

Op 14 april jl. is de RAVU (ambulancedienst in de provincie Utrecht) conform deze norm getoetst en positief beoordeeld.

logo_pv_web