RAVU start Clientenberaad

Misschien heeft u, of een van uw naasten,  onlangs gebruik gemaakt  van een ambulance van de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht). Vaak is dat heel aangrijpend. Misschien denkt u dat het beter zou kunnen. Daarom kunt u ons helpen.

De RAVU levert spoedeisende en reguliere ambulancezorg in de gehele provincie Utrecht. Ze krijgt vaak positieve reacties op het werk dat ze verricht. Toch wil de RAVU aanvullende en structurele informatie over haar dienstverlening. Daarom wordt een cliëntenberaad opgericht. CliëntenBelang Utrecht zoekt namens de RAVU mensen die lid willen worden van dit cliëntenberaad.

Het cliëntenberaad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van de RAVU. Onder leiding van een voorzitter wordt gesproken over de service en dienstverlening van de RAVU. Punten die aan de orde komen zijn kwaliteit van zorg, patiëntveiligheidsbeleid en communicatie. Het verslag van de bijeenkomsten wordt voorgelegd aan de RAVU die kritiek en aanbevelingen verwerkt in haar bedrijfsvoering.

Deelnemers
In het cliëntenberaad hebben mensen zitting die één of meerdere keren betrokken zijn geweest bij het ambulancevervoer en/of een duidelijke mening hebben over deze dienstverlening. De deelnemers komen uit de provincie Utrecht. Het cliëntenberaad wordt gevormd door 15 tot 20 personen die in 2011 drie maal bij elkaar komen. De bijeenkomsten worden gehouden bij de RAVU in Bilthoven. Het kantoor is goed te bereiken met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. Leden van het cliëntenberaad ontvangen een reiskostenvergoeding en worden voor de duur van 2 jaar benoemd.

Informatie
Wilt u meer informatie over het cliëntenberaad of wilt u zich meteen aanmelden? Neem dan contact op met Hans Gorissen, CliëntenBelang Utrecht, mobiel: 06 26 598 577, e-mail: h.gorissen@clientenbelangutrecht.nl