RAVU 2e bij Open Nederlandse Ambulancewedstrijden

In deze professionele competitie, georganiseerd door brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland, werden ambulanceteams van diverse ambulanceorganisaties uitgedaagd om patiënten in diverse spoedeisende situaties volgens de geldende richtlijnen en protocollen te behandelen.

De teams van de deelnemende organisaties bestonden uit een ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en een verpleegkundig centralist van de meldkamer ambulancezorg.

De wedstrijd bestond uit 6 nagebootste praktijksituaties, waarbij de teams zijn beoordeeld op
- aspect veiligheid
- teamwork
- het volgen van de protocollen
- time management
- de organisatie van de hulpverlening en mogelijke samenwerking met andere disciplines
- de verwijzing naar het juiste ziekenhuis
- houding, leiderschap en besluitvaardigheid

Het team van Ambulancedienst Kennemerland behaalde de 1e plaats.