Ambulances in-zicht 2009

Onlangs verscheen de vierde editie van het sectorrapport van de ambulancezorg in Nederland.

ambu_in_zicht_1

Jaarlijks brengt Ambulancezorg Nederland een sectorrapport uit.  Hierin wordt verslag gedaan van de ambulancezorg zoals deze in het voorgaande kalenderjaar is uitgevoerd in de verschillende regio's in Nederland.

Uit het rapport blijkt dat de prestaties van de RAVU in 2009 verder zijn verbeterd. Kwamen de ambulances in 2008 in 94% van de spoedgevallen op tijd, in 2009 is dit gestegen naar 96%. Het landelijk percentage ligt op 92%. De stijging is opmerkelijk omdat het aantal hulpverleningen in Utrecht gestegen is van 75.000 in 2008 naar 78.000 in 2009.

Het rapport is hier te downloaden.