Overstap naar GMS

Op 30 maart jl. is het Geïntegreerd Meldkamer Systeem door de RAVU in gebruik genomen. Het project verliep geheel volgens plan, zowel qua tijd als qua budget.

gms

Met de ingebruikname van GMS door de RAVU op de multidisciplinaire meldkamer in Utrecht kan nog beter worden samengewerkt met onze veiligheidspartners van politie en brandweer. Met name de snelheid van informatiedeling wordt hierdoor bevorderd. Dit speelt vooral wanneer er sprake is van opschaling situaties in geval van rampen en calamiteiten.