Bezoek ministerie VWS

Op 23 maart jl. brachten 2 top-ambtenaren van het ministerie van VWS een werkbezoek  aan de RAVU. Hierbij werden de kwaliteit, doelmatigheid en innovatiekracht van de ambulancezorg uiteengezet.

vws

Jack Versluis, directeur van de RAVU gaf een uiteenzetting van de toenemende betekenis van de ambulancezorg in de acute zorgketen. “Doelmatigheidswinst  wordt behaald door het op een juiste wijze toepassen van differentiatie in (acute)zorg. Naast differentiatie in type ambulances, zoals motorambulances, soloambulances en fietsambulances heeft de RAVU ook differentiatie in de complexiteit van zorg gemaakt. Zo werken wij nauw samen met het UMCUtrecht waar het gaat om de overplaatsing van intensive care patiënten. Met de thuiszorgorganisaties hebben wij de afspraak dat acute zorg buiten kantoortijden door speciaal opgeleide ambulancezorg begeleiders wordt verricht."

De kwaliteit van zorg en innovatiekracht kwamen tevens aan de orde tijdens een rondgang in het Medisch Training en Simulatie Center (METS Center). Hierbij werden demonstraties gegeven van het digitale zorgdossier, de LUCAS hartmassagepomp en een training in een simulatie omgeving. Ter afsluiting werd de  Meldkamer Ambulancezorg in Utrecht bezocht als het regiecentrum van de acute zorg.