Welkom

         bij de RAVU


De  RAVU  (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht)  biedt acute zorgverlening en ambulancevervoer in  de  provincie  Utrecht. 

Onze deskundige en professionele hulpverleners staan dag en nacht klaar om eerste hulp te verlenen en patiënten veilig te vervoeren. 

Door  continu  te  trainen  houden  wij  de  deskundigheid van  onze  professionals  op  hoog  niveau.

 

Op 6 december jongstleden vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van HartslagNU Utrecht plaats. Alle aangesloten gemeenten waren uitgenodigd evenals de uitvoerende organisaties. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezigen kennis en ervaring rondom burgerhulpverlening uitwisselen.

hartslagnu

Op 6 december jongstleden vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van HartslagNU Utrecht plaats op het hoofdkantoor van de RAVU. Alle aangesloten gemeenten waren uitgenodigd evenals de uitvoerende organisaties. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezigen kennis en ervaring rondom burgerhulpverlening uitwisselen.

Ook werd vooruit gekeken naar de technische verbeteringen van het systeem in 2018 en presenteerde het Medisch Management van de RAVU de laatste medische ontwikkelingen rondom reanimaties. Over de resultaten van de inzet van AED’s en de rol van o.a. burgers bij reanimaties verwachten we medio 2018 de eerste uitkomsten te kunnen delen.

‘Het is ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en ervaringen uit te wisselen om het netwerk continue te verbeteren.Om burgerhulpverlening mogelijk te maken is goede samenwerking tussen de afzonderlijke gemeenten, de RAVU en de Stichting HartslagNu noodzakelijk.’ John van Engelen – Manager Meldkamer Ambulancezorg RAVU.

 

IMG 0960

Tussenstand Utrecht

Vanaf de start in 2013 zijn inmiddels 20 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht aangesloten op het alarmsysteem HartslagNu. Met de overige gemeenten is het eerste contact gelegd en die worden in de toekomst aangesloten op het netwerk.

 

Tussentsand hartslagnu 14 12 2017

 

Het aantal mensen dat zich opgeeft als burgerhulpverlener is met 1,33% van de totale populatie van de provincie zeer hoog in vergelijking met de rest van Nederland (zie onderstaande afbeelding).

Overzicht Hartslagnu

Wat is burgerhulpverlening?

Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. Omdat in zo’n geval elke seconde telt, is het belangrijk dat de reanimatie zo snel mogelijk start. Burgers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door onmiddellijk een reanimatie op te starten. Om dit mogelijk te maken is de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht) een samenwerking aangegaan met de Stichting HartslagNu.

Burgers die in het bezit zijn van een reanimatiediploma en zich aangemeld hebben bij de Stichting HartslagNu worden bij melding van een reanimatie door de meldkamer ambulancezorg gealarmeerd. Dit gebeurt met een speciaal alarmeringssysteem dat de burger verzoekt om zich zo snel mogelijk naar de plaats van het incident te begeven en de reanimatie op te starten totdat de ambulance is gearriveerd. Een hogere dekking van burgerhulpverlening zorgt voor een verhoogde kans op overleven bij reanimaties.

Meer informatie over burgerhulpverlening in de provincie Utrecht kan worden verkregen bij dhr. J.R.J. van Engelen, Manager Meldkamer Ambulancezorg van de RAVU of via info@ravu.nl.  

 
112